Referencie

Nižšie nájdete zoznam niektorých významnejších projektov realizovaných našou spoločnosťou / našimi pracovníkmi.

AUPARK – Košice


Naši kolegovia ešte pre pôvodného zamestnávateľa kompletne realizovali dodávku, montáž a oživenie celého systému merania a regulácie pre oba budovy nákupného centra aj administratívy.
V súčastnosti stále aktívne spolupracujeme, rozširujeme a servisujeme celý systém merania a regulácie.

 

U-SHIN – Košice


Naši kolegovia ešte pre pôvodného zamestnávateľa kompletne realizovali dodávku, montáž a oživenie celého systému merania a regulácie vo výrobnej hale aj administratívnej časti.
V súčastnosti stále aktívne spolupracujeme, rozširujeme a servisujeme celý systém merania a regulácie.

 

OC EPERIA – Prešov


Naša spoločnosť realizovala montáž a oživenie celého systému merania a regulácie obchodného centra.
V súčastnosti stále aktívne spolupracujeme a servisujeme systém merania a regulácie.

 

ZOC Koral – Prešov


Kompletná dodávka, montáž a oživenie systému merania a regulácie pre celé obchodno – zábavné centrum.
V súčastnosti stále aktívne spolupracujeme a servisujeme systém merania a regulácie.

 

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou – Košice


V rámci rekonštrukcie budovy UDZS v Košiciach, sme realizovali kompletnú dodávku, montáž a oživenie systému merania a regulácie pre VZT jednotky a výmenníkovú stanicu.
V súčastnosti stále aktívne spolupracujeme a servisujeme systém merania a regulácie.

 

Technologické centrum Embraco Slovakia s.r.o. – Spišská Nová Ves


Kompletná dodávka, montáž a oživenie systému merania a regulácie pre riadenie technologických zariadení zdroja chladu a vzduchotechnických zariadení miestnosti kalorimetrov.

 

Commerc Service, s.r.o. – Prešov


Kompletná dodávka, montáž a oživenie systému merania a regulácie technologických zariadení kotolne, vykurovania, vzduchotechniky, tlakového vzduchu, technologického chladenia a ďalších.

 

RTVS – Košice


V rámci rekonštrukcie budovy RTVS v Košiciach, sme realizovali kompletnú dodávku, montáž a oživenie systému merania a regulácie pre VZT jednotky a výmenníkovú stanicu.

 

Chemosvit – Svit


Naša spoločnosť realizuje servis systému merania a regulácie vo všetkých objektoch spoločnosti.
V súčastnosti stále aktívne spolupracujeme na obnove a modernizácii systému merania a regulácie.

 

Whirlpool – Poprad

Dodávka, montáž a oživenie systému merania a regulácie pre rôzne technologické systémy chladenia.